เลือกภาษา
สืบค้นแบบง่าย
สืบค้นแบบละเอียด
ชื่อเรื่อง : ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...
หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : ประเภทวัสดุ/มีเดีย : ประเภททรัพยากรสารสนเทศ : สถานที่จัดเก็บ :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Awards

The Winner in the Category of OSS

ระบบสืบค้นรายการออนไลน์
ปัจจุบันอยู่ 4 จาก 229 หน้า
ใช้เวลาค้นหา 0.01937 วินาที
XML
จำเป็นต้องพูดไำด้เมื่อไปเที่ยว Korean edition
ผู้แต่ง : ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
ISBN/ISSN : 978-616-275-169-1
ลักษณะวัสดุ : 223 หน้า ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0020
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เก่งเกาหลี เล่มเดียวเอาอยู่!
ผู้แต่ง : อิงอร ศรีเกษ
ISBN/ISSN : 978-974-414-274-0
ลักษณะวัสดุ : 157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0019
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เกาหลี...ที่ KNES เห็น
ผู้แต่ง : ธนดล นิลนพรัตน์
ISBN/ISSN : 978-974-342-430-4
ลักษณะวัสดุ : 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0027
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก : มี CD
ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 : การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม
ผู้แต่ง : พิพาดา ยังเจริญ
ISBN/ISSN : 978-974-03-3111-7
ลักษณะวัสดุ : 294 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0018
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เกาหลี...ทีเด็ด
ผู้แต่ง : เพียงออ วิไลย
ISBN/ISSN : 978-616-7061-79-5
ลักษณะวัสดุ : 223 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เลขหมู่ : KR 0017
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เกาหลี...เท่าที่เห็น
ผู้แต่ง : PomThePanda
ISBN/ISSN : 978-616-7530-30-7
ลักษณะวัสดุ : 239 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เลขหมู่ : KR 0016
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
อันยอง พูดเกาหลีคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวเกาหลี)
ผู้แต่ง : ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
ISBN/ISSN : 978-616-7369-25-9
ลักษณะวัสดุ : 191 หน้า ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0015
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
คู่มือนักเดินทางเกาหลีใต้
ISBN/ISSN : 978-616-7063-08-9
ลักษณะวัสดุ : 193 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0014
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เที่ยวเกาหลีตามรอย K-pop K-series
ผู้แต่ง : ปวีณา มีป้อง - ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์
ISBN/ISSN : 978-616-204-319-2
ลักษณะวัสดุ : 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
เลขหมู่ : KR 0013
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก : มีแผนที่
พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ จากอำนาจนิยมสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง
ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี
ISBN/ISSN : 978-974-03-3116-2
ลักษณะวัสดุ : 405 หน้า ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0012
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3   4   5    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย