เลือกภาษา
สืบค้นแบบง่าย
สืบค้นแบบละเอียด
ชื่อเรื่อง : ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...
หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : ประเภทวัสดุ/มีเดีย : ประเภททรัพยากรสารสนเทศ : สถานที่จัดเก็บ :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Awards

The Winner in the Category of OSS

ระบบสืบค้นรายการออนไลน์
ปัจจุบันอยู่ 3 จาก 229 หน้า
ใช้เวลาค้นหา 0.03802 วินาที
XML
ศิลปะเกาหลี = Korean arts
ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
ISBN/ISSN : 978-974-03-2761-5
ลักษณะวัสดุ : 450 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขหมู่ : KR 0031
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
South Korae
ISBN/ISSN : 978-616-7063-19-5
ลักษณะวัสดุ : 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขหมู่ : KR 0030
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
Korean food
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ ลิ้มสกุล
ISBN/ISSN : 978-611-530-028-0
ลักษณะวัสดุ : 95 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขหมู่ : KR 0029
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เรียนเกาหลีจากภาพ ฉบับ กิน อยู่ เที่ยว
ผู้แต่ง : LiveABC
ISBN/ISSN : 978-616-04-0837-5
ลักษณะวัสดุ : 275 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
เลขหมู่ : KR 0028
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก : มี CD
Adventure Korea : รู้ภาษาเกาหลี ฉบับ พูด กิน เที่ยว
ผู้แต่ง : กนกรัตน์ ชุมสายใจ
ISBN/ISSN : 978-616-7676-41-8
ลักษณะวัสดุ : 235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0026
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เที่ยวเองก็ได้...ง่้ายจัง! เกาหลี : โซล & คยองกี [พาจู-ยงอิน]
ผู้แต่ง : ฐิติกานต์ นิธิอุทัย
ISBN/ISSN : 978-616-262-118-5
ลักษณะวัสดุ : 495 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0025
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เล็ตสิโก...โคเรีย
ผู้แต่ง : ธิดารัตน์ นัยรัตน์
ISBN/ISSN : 978-616-275-048-9
ลักษณะวัสดุ : 207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0024
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เที่ยวเกาหลี ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : มัญชรัตน์ ฉายอรุณ
ISBN/ISSN : 978-616-236-344-3
ลักษณะวัสดุ : 375 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0023
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
ชอป ชม ชิลล์ ที่เกาหลี ฉบับ พกพาไปไม่หลง
ผู้แต่ง : อินยอน
ISBN/ISSN : 978-616-236-286-6
ลักษณะวัสดุ : 167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0021
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :
เล่มเดียวก็เที่ยวเกาหลีได้
ผู้แต่ง : อินยอน
ISBN/ISSN : 978-616-7381-21-3
ลักษณะวัสดุ : 151หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขหมู่ : KR 0022
สถานภาพ : 1 เล่ม สำหรับให้บริการ
บทคัดย่อ/บันทึก :

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3   4   5    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย